06/2020/HNGĐ-PT
ngày 27/02/2020
 • 28
 • 4
 • Bản án phúc thẩm Võ Thị L - Trần Việt H
 • Tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn

 • Phúc thẩm
 • Hôn nhân và gia đình
 • TAND tỉnh Đồng Nai
 • Không
 • 0
 • Về nguồn gốc tài sản và quá trình sử dụng (tài sản chung của vợ chồng): Qua thu thập các hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đ – Chi nhánh huyện Đ thể hiện: Toàn bộ diện tích đất 15.450m2 gồm 06 thửa: Thửa đất số 64 diện tích 865m2, Thửa đất số 71 diện tích 158m2, Thửa đất số 79 diện tích 5454m2, Thửa đất số 104 diện tích 2506m2, Thửa đất số 112 diện tích 6120m2, Thửa đất số 103 diện tích 347m2, Các thửa đất đều cùng tờ bản đồ số 29, tọa lạc tại ấp P, xã L. Ngày 30/6/2006 Ủy ban nhân dân huyện Đ cấp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần lượt số: AE 476352, AE 476353, AE 476354, AE 476356, AE 476357, AE 476355; Nguồn gốc tài sản là của ông Trần Việt H và bà Võ Thị L tạo lập trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung hợp pháp.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 27/02/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập