01/2020/KDTM-PT
ngày 01/07/2020
 • 71
 • 10
 • Công ty TNHH đầu tư xây dựng, thương mại và dịch vụ T và Công ty TNHH tài nguyên và khoảng sản H
 • Tranh chấp về xây dựng

 • Phúc thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND tỉnh Điện Biên
 • Không
 • 0
 • Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2013 đến tháng 11/2014, Công ty T (bên nhà thầu thi công) đã ký kết các hợp đồng xây dựng gồm: Nhà ở, nhà làm việc, đường giao thông vận chuyển quặng, san lấp mặt bằng xưởng tuyển, hồ chứa quặng đuôi, hợp đồng thuê vận chuyển quặng, các hợp đồng thuê ô tô, máy ủi, máy xúc thuộc dự án Khai thác và chế biến chì kẽm Đ với Công ty trách nhiệm hữu hạn Tài nguyên và Khoáng sản H (gọi tắt là Công ty Khoáng sản H) có trụ sở đóng tại: Bản N, xã N, huyện T, tỉnh Điện Biên (là bên chủ đầu tư, bên giao thầu). * Nguyên đơn yêu cầu Công ty Khoáng sản H trả nợ theo các hợp đồng tổng số tiền là:19.072.480.941 (mười chín tỷ, không trăm bảy mươi hai nghìn, bốn trăm tám mươi nghìn đồng, chín trăm bốn mươi mốt đồng). Trong đó: Giá trị bảo hành 5% của hợp đồng số 06, 07, 18, 20 số tiền là 1.889.523.534đ, thời điểm tính lãi chậm thanh toán từ ngày 11/02/2016 đến ngày 21/02/2019. Giá trị 95% của hợp đồng số 06, 07, 18, 20 và giá trị của hợp đồng vận chuyển, thuê máy móc là 17.172.957.407đ, thời điểm tính lãi chậm thanh toán từ ngày 11/02/2015 đến ngày 21/02/2019. Mức lãi do chậm thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng và văn bản các ngân hàng Tòa án đã thu thập chứng cứ. Đề nghị Hội đồng xét, xử tuyên trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền theo quy định tại Điều 357 và Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. Ngày 28/02/2019, Công ty TNHH Tài nguyên và Khoáng sản H kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm số 01/2019/KDTM-ST ngày 21/2/2019 của TAND huyện T, tỉnh Điện Biên. Công ty TNHH Tài nguyên và Khoáng sản H cho rằng bản án sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là không có căn cứ thuyết phục, xem xét đánh giá chứng cứ không khách quan, toàn diện và có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng dân sự

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 01/07/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập