03/2020/HC - ST
ngày 18/05/2020
 • 40
 • 18
 • 1. Người khởi kiện: Bà Đỗ Thị Vân A - Sinh 1984. Địa chỉ: Tổ 06, phường N, thành phố L, tỉnh Lào Cai. Vắng mặt tại phiên tòa. Người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện: Bà Phan Hồng P. Địa chỉ: Số nhà 070, đường Điện Biên, phường Duyên Hải, thành phố L, tỉnh Lào Cai. Có mặt tại phiên tòa. 2. Người bị kiện: - Ủy ban nhân dân thành phố L, tỉnh Lào Cai. Người đại diện theo pháp luật: Ông Hoàng Đăng Khoa - Chức vụ: Chủ tịch UBND thành phố L.
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành, quyết định xừ phạt vi phạm hành chính

 • Sơ thẩm
 • Hành chính
 • TAND tỉnh Lào Cai
 • Không
 • 0
 • 1. Người khởi kiện: Bà Đỗ Thị Vân A - Sinh 1984. Địa chỉ: Tổ 06, phường N, thành phố L, tỉnh Lào Cai. Vắng mặt tại phiên tòa. Người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện: Bà Phan Hồng P. Địa chỉ: Số nhà 070, đường Điện Biên, phường Duyên Hải, thành phố L, tỉnh Lào Cai. Có mặt tại phiên tòa. 2. Người bị kiện: - Ủy ban nhân dân thành phố L, tỉnh Lào Cai. Người đại diện theo pháp luật: Ông Hoàng Đăng Kh - Chức vụ: Chủ tịch UBND thành phố L.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 18/05/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập