09/2020/KDTM-PT
ngày 04/06/2020
 • 53
 • 10
 • Kinh doanh thương mại phúc thẩm
 • Tranh chấp về thuê, cho thuê, thuê mua

 • Phúc thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND tỉnh Thanh Hóa
 • Không
 • 0
 • Công ty H yêu cầu Công ty M phải bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thuê tàu

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 04/06/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập