06
ngày 11/06/2020
 • 45
 • 7
 • Tranh chấp hợp đồng rải thảm bê tông nhựa đường giao thông giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xây dựng T với Công ty cổ phần xây dựng H1
 • Tranh chấp về xây dựng

 • Phúc thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND tỉnh Nam Định
 • Không
 • 0
 • Tranh chấp hợp đồng rải thảm bê tông nhựa đường giao thông

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 11/06/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập