19/2020/HS-ST
ngày 28/05/2020
 • 8
 • 1
 • Nguyễn Văn P - phạm tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan (điều 267 Bộ luật hình sự năm 1999)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND tỉnh Gia Lai
 • Không
 • 0
 • Nguyễn Văn P đã thuê người ký giả chữ ký của Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai chi nhánh huyện I, làm giả các con dấu của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai chi nhánh huyện I, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện I, con dấu chức danh và dấu tên của Giám đốc để đóng vào phía dưới mục “NHỮNG THAY ĐỔI SAU KHI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN” (ở trang 4) của 04 (Bốn) GCNQSDĐ do UBND huyện I, tỉnh Gia Lai cấp cho 04 chủ sử dụng đất. Sau đó, P đã tự viết thêm vào trang 4 ở phần mà P đã thuê người giả chữ ký và các con dấu với nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho P và vợ P rồi sử dụng các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này thế chấp cho bà Hoàng Thị S để vay tiền.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 28/05/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập