Chị Đặng Thị T yêu cầu chị Nguyễn Thị Bé L t
ngày 29/06/2020
 • 3
 • 3
 • Chị Đặng Thị T - chị Nguyễn Thị Bé L
 • Tranh chấp về hụi, họ, biêu, phường

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Bến Tre
 • Không
 • 0
 • Chị Đặng Thị T yêu cầu chị Nguyễn Thị Bé L trả tiền nợ hụi còn lại

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 29/06/2020
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập