23
ngày 05/06/2020
 • 2
 • 0
 • Đinh Văn T phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” - phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (điều 355 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Phúc thẩm
 • Hình sự
 • TAND tỉnh Lâm Đồng
 • Không
 • 0
 • Đinh Văn T phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 05/06/2020
Tải quyết định
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập