01/2020/QĐ - TA
ngày 05/06/2020
 • 3
 • 0
 • Bùi Đức N
 • Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

 • Phúc thẩm
 • Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
 • TAND tỉnh Bạc Liêu
 • Không
 • 0
 • Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu đối với đối tượng Bùi Đức N, sinh ngày 12/02/1989. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 18 tháng, kể từ ngày Bùi Đức N bị tạm giữ để đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 05/06/2020
Tải quyết định
Tải bản đính chính
QĐ áp dụng cùng biện pháp hành chính
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập