09/2020/QĐST- HC
ngày 22/05/2020
 • 7
 • 3
 • . Đình chỉ giải quyết vụ án hành chính thụ lý số: 47/2019/TLST- HC ngày 23 tháng 7 năm 2019 về việc “Yêu cầu hủy Quyết định giải quyết khiếu nại và Công văn trả lời đơn”
 • QĐ giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh

 • Sơ thẩm
 • Hành chính
 • TAND tỉnh Bắc Ninh
 • Không
 • 0
 • . Đình chỉ giải quyết vụ án hành chính thụ lý số: 47/2019/TLST- HC ngày 23 tháng 7 năm 2019 về việc “Yêu cầu hủy Quyết định giải quyết khiếu nại và Công văn trả lời đơn” giữa: Ông Nguyễn V NGH, sinh năm 1970 với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh BN.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 22/05/2020
Tải quyết định
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập