02/2020/QĐST-KDTM
ngày 20/05/2020
 • 12
 • 2
 • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ A khởi kiện Hợp tác xã mây tre đan xuất khẩu TP
 • Tranh chấp hợp đồng tín dụng

 • Sơ thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND tỉnh Bắc Ninh
 • Không
 • 0
 • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ A khởi kiện Hợp tác xã mây tre đan xuất khẩu TP

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 20/05/2020
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập