09/2020/HSPT-QĐ
ngày 19/05/2020
 • 5
 • 2
 • Nguyễn TQDD19 phạm tội Tàng trữ phương tiện dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy - phạm tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy (điều 254 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Phúc thẩm
 • Hình sự
 • TAND tỉnh Ninh Bình
 • Không
 • 0
 • Ngày 23 tháng 3 năm 2020, bị cáo Nguyễn Thị H có đơn kháng cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 29/2020/HS-ST ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Ninh Bình với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt bổ sung. Ngày 23 tháng 4 năm 2020, bị cáo Nguyễn Thị H đã có văn bản về việc rút toàn bộ kháng cáo.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 19/05/2020
Tải quyết định
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập