06/2020/QĐST-DS
ngày 20/05/2020
 • 5
 • 1
 • Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự
 • Tranh chấp hợp đồng tín dụng

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
 • Không
 • 0
 • Ông Nguyễn Văn C và bà Nguyễn Khánh V có trách nhiệm thanh toán cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển G- PGD Q tổng số tiền nợ gốc và nợ lãi là: 78.928.403 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi tám triệu, chín trăm hai mươi tám ngàn, bốn trăm linh ba đồng).

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 20/05/2020
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập