13/2020/DS-PT
ngày 28/04/2020
 • 27
 • 3
 • Bà Thiết Thị N khởi kiện về việc tranh chấp quyền sử dụng đất; tranh chấp thừa kế tài sản theo pháp luật đối với các bà Thạch Thị B, Thạch Thị T1, Thạch Thị T2
 • Tranh chấp quyền sử dụng đất

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Ninh Thuận
 • Không
 • 0
 • Bà Thiết Thị N khởi kiện về việc tranh chấp quyền sử dụng đất; tranh chấp thừa kế tài sản theo pháp luật đối với các bà Thạch Thị B, Thạch Thị T1, Thạch Thị T2

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 28/04/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập