01
ngày 10/03/2020
 • 36
 • 6
 • Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên N - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ K
 • Tranh chấp về cung ứng dịch vụ

 • Phúc thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND tỉnh An Giang
 • Không
 • 0
 • Tranh chấp Hợp đồng san lấp mặt bằng giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên N và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ K

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 10/03/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập