01
ngày 22/04/2020
 • 27
 • 2
 • Việc dân sự phúc thẩm Lê Tấn Tr, Châu Anh Q, Phạm Thị Bích L
 • Y/c xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản...

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh An Giang
 • Không
 • 0
 • Quyết định việc dân sự phúc thẩm Lê Tấn Tr, Châu Anh Q, Phạm Thị Bích L

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 22/04/2020
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập