05/2020/HS-ST
ngày 25/02/2020
 • 9
 • 3
 • Trần Quốc Q và đồng phạm - phạm tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy (điều 258 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND tỉnh Phú Yên
 • Không
 • 0
 • Bị cáo Trần Quốc Q và đồng phạm phạm tôi Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập