02
ngày 05/03/2020
 • 21
 • 4
 • ông Hoàng Văn A và bà Nguyễn Thị T khởi kiện ông Phạm Ngọc A1 và bà Hoàng Thị N
 • Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản về quyền sở hữu tài sản

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Ninh Bình
 • Không
 • 0
 • ông Hoàng Văn A và bà Nguyễn Thị T khởi kiện yêu cầu ông Phạm Ngọc A1 và bà Hoàng Thị N rỡ bỏ phần tai mái và ô văng cửa sổ lấn chiếm phần lưu không của gia đình ông.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 05/03/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập