06
ngày 24/02/2020
 • 11
 • 1
 • Nguyen Khanh H - Ho Sy N - Nguyen Hoang V - Nguyen Thi L - phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy (điều 249 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
 • Không
 • 0
 • Nguyen Khanh H phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Ho Sy N - Nguyen Hoang V - Nguyen Thi L phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 24/02/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập