02/2020/QĐST - VDS
ngày 12/03/2020
 • 3
 • 2
 • Chị Dương Thị T - Anh Phan Công Th
 • Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn...

 • Sơ thẩm
 • Hôn nhân và gia đình
 • TAND tỉnh Quảng Bình
 • Không
 • 0
 • Về quan hệ hôn nhân: Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa chị Dương Thị T và anh Phan Công Th. Về con chung: Chị Dương Thị T và anh Phan Công Th không có con chung không yêu cầu giải quyết nên Toà án không xem xét. Về tài sản chung: Chị Dương Thị T và anh Phan Công Th không yêu cầu giải quyết nên Toà án không xem xét

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 12/03/2020
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập