22/2019/HC-GĐT
ngày 09/10/2019
 • 209
 • 49
 • Khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính trong việc trưng dụng, trưng mua, tịch thu tài sản

 • Giám đốc thẩm
 • Hành chính
 • Tòa án nhân dân tối cao
 • Không
 • 0
 • Khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 09/10/2019
Tải quyết định
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập