01/2020/KDTM-PT
ngày 06/03/2020
 • 101
 • 14
 • tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa
 • Tranh chấp về mua bán hàng hóa

 • Phúc thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND tỉnh Quảng Trị
 • Không
 • 0
 • công ty Hoàng Vỹ Nh tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa với công ty kinh doanh tổng hợp Phi L

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 06/03/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập