Số:09/2020/QĐ-PT
ngày 16/03/2020
 • 10
 • 3
 • tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1963 và Nguyễn Văn T, sinh năm 1988
 • Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Bắc Ninh
 • Không
 • 0
 • Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự thụ lý số 09/2019/TLPT-DS ngày 23 tháng 12 năm 2019 về việc “ tranh chấp hợp đồng vay tài sản”, giữa Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1963 và Nguyễn Văn T, sinh năm 1988

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý



  3. Lập luận, nhận định



  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 16/03/2020
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập