04
ngày 10/03/2020
 • 23
 • 1
 • Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí T - Công ty Cổ phần đầu tư dầu khí N
 • Tranh chấp về xây dựng

 • Phúc thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND tỉnh Khánh Hòa
 • Không
 • 0
 • Giữa Công ty xây lắp dầu khí T (tức PVC-MT) và Công ty cổ phần dầu khí N (tức INT) có ký kết hợp đồng như sau: hợp đồng nguyên tắc số 91/HĐNT/PVIN-PVC.MT năm 2010 về việc thi công xây dựng dự án sân golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh, hợp đồng số 02/2011/PVIN-PVCMT/NT-G1, ngày 12/9/2011, gói thầu sân golf phía tây 9 lỗ, sân golf phía bắc 7 lỗ và sân tập golf, dự án sân golf và khu biệt thự sinh thái Cam Ranh. Giá trị hợp đồng là 62.234.100.170 đồng. PVC-MT đã thực hiện thi công gói thầu sân golf phía tây 9 lỗ, sân golf phía bắc 7 lỗ và sân tập golf với giá trị quyết toán hợp đồng là 8.592.379.131 đồng. Ngày 07/11/2011, PVC-MT xuất hóa đơn số 0002289 giá trị khối lượng đợt 1 với số tiền là 6.855.642.773 đồng. Ngày 25/12/2014 hai bên đã ký bảng tổng hợp giá trị quyết toán và bàn giao công trình, theo đó ngày 31/12/2014, xuất hóa đơn số 0003197 giá trị quyết toán là 1.736.736.358 đồng. Đến nayINT đã thanh toán cho PVC-MT số tiền 6.419.338.993 đồng theo 2 đợt. Theo biên bản đối chiếu công nợ ngày 05/01/2018 giữa hai công ty thì Công ty cổ phần dầu khi N còn nợ 2.173.040.993 đồng. Nay Công ty xây lắp dầu khí T khởi kiện yêu cầu Công ty cổ phần dầu khí N phải thanh toán số tiền nợ gốc 2.173.040.993 đồng và tiền lãi chậm trả tính từ ngày 06/01/2018 cho đến ngày xét xử sơ thẩm là 524.351.815 đồng.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 10/03/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập