03
ngày 05/03/2020
 • 58
 • 8
 • Công ty TNHH DK - Công ty Cổ phần dệt T
 • Tranh chấp về mua bán hàng hóa

 • Phúc thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND tỉnh Khánh Hòa
 • Không
 • 0
 • Công ty TNHH DK và Công ty cổ phần dệt T có thực hiện việc mua bán hóa chất. Khi mua giữa hai Công ty không ký hợp đồng mua bán mà việc đặt hàng được thực hiện qua điện thoại. Sau khi nhân viên của Công ty cổ phần dệt T gọi điện thoại đến Công ty DK đặt hàng, Công ty DK xác nhận và giao hàng kèm với hóa đơn giá trị gia tăng đến Công ty cổ phần dệt T. Trong quá trình thực hiện mua bán, Công ty DK đã thực hiện đúng nghĩa vụ của bên bán nhưng Công ty dệt T đã vi phạm hợp đồng về nghĩa vụ thanh toán. Ngày 17/5/2018, hai bên đã tiến hành lập bản đối chiếu công nợ, tính đến ngày 30/4/2018 Công ty dệt T còn nợ Công ty DK số tiền nợ gốc 97.110.750 đồng. Sau đó, Công ty dệt T tiếp tục đặt hàng qua điện thoại, để giữ mối quan hệ hợp tác kinh doanh nên Công ty DK tiếp tục giao hàng, xuất hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng hàng hóa giao cho Công ty dệt T, cụ thể: - Ngày 15/6/2018, Công ty dệt T mua hàng với số tiền 49.035.250 đồng - Ngày 11/7/2018, Công ty dệt T mua hàng với số tiền 16.401.000 đồng Cả hai lần trên, Công ty dệt T đều chưa thanh toán tiền mua hàng cho Công ty DK. Tổng số tiền Công ty dệt T còn nợ của Công ty DK là 162.547.000 đồng.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 05/03/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập