03
ngày 15/01/2020
 • 1
 • 3
 • Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
 • Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

 • Sơ thẩm
 • Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
 • TAND TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái
 • Không
 • 0
 • 1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với anh Nguyễn Hùng C 2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 24 tháng, kể từ ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc. Nơi chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 15/01/2020
Tải quyết định
Tải bản đính chính
QĐ áp dụng cùng biện pháp hành chính
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập