01
ngày 02/01/2020
 • 19
 • 7
 • Trần Văn T - Đỗ Văn T1
 • Tranh chấp quyền sử dụng đất

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Tiền Giang
 • Không
 • 0
 • Ông T khởi kiện yêu cầu ông T1 phải trả lại cho ông phần đất lấn chiếm theo đo đạc thực tế ngày 17/6/2019 là 120.6m2, nằm trong phần đất có số thửa 874, 875, tổng diện tích 5.966m2 (Số thửa theo số liệu đo đạc chính quy hiện nay là 262, tờ bản đồ số 9, diện tích 4.384m2), tại Ấp P, xã L, huyện L, tỉnh Tiền Giang. Đồng thời ông yêu cầu ông T1 trả cho ông chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ và định giá mà ông đã nộp, tổng cộng là 2.503.000 đồng.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 02/01/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập