05/2020/DS-PT
ngày 09/01/2020
 • 10
 • 7
 • Ông Cao Văn T1 và ông Nguyễn Trung K1 tranh chấp Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại
 • Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Tiền Giang
 • Không
 • 0
 • Ông Cao Văn T1 và ông Nguyễn Trung K1 tranh chấp Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 09/01/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập