76/2019/HC-ST
ngày 28/11/2019
 • 38
 • 11
 • Ông Lê Công S khiếu kiện UBND Tp.H, Chủ tịch UBND Tp.H, Chủ tịch UBND tinh Q
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

 • Sơ thẩm
 • Hành chính
 • TAND tỉnh Quảng Nam
 • Không
 • 0
 • Ông Lê Công S khiếu kiện QĐHC về quản lý đất đai của UBND Tp.H, Chủ tịch UBND Tp.H, Chủ tịch UBND tinh Q

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 28/11/2019
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập