22/2019/HC-ST
ngày 12/11/2019
 • 24
 • 5
 • Huỳnh Thị T - UBND thành phố Đ
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

 • Sơ thẩm
 • Hành chính
 • TAND tỉnh Bình Phước
 • Không
 • 0
 • Bà T nhận chuyển nhượng đất của ông Nguyễn Văn L, đã được điều chỉnh biến động trang 4 GCNQSDĐ. Tuy nhiên, sau đó ông Lê Văn L tranh chấp không cho bà T sử dụng đất. B T khiếu nại UBND thành phố Đ. Quá trình giải quyết khiếu nại phát hiện trước đây ông Lê Văn L đã bị thu hồi đất, nhưng UBND thành phố Đ chưa thực hiện thủ tục điều chỉnh biến động, dẫn đến ông Lê Văn L vẫn sử dụng đất

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 12/11/2019
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập