01/2017/HC-PT
ngày 10/11/2017
 • 881
 • 627
 • Khiếu kiện quyết định thu hồi hoàn thuế giá trị gia tăng
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế

 • Phúc thẩm
 • Hành chính
 • TAND cấp cao tại Đà Nẵng
 • Không
 • 0
 • Người khởi kiện: Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên K - Người bị kiện: Cục trưởng Cục thuế Thừa Thiên Huế: Khiếu kiện quyết định thu hồi hoàn thuế giá trị gia tăng

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 10/11/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập