22/2019/HNGĐ-PT
ngày 22/11/2019
 • 35
 • 11
 • Ông Terry Wallace T tranh chấp chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân với bà Trương Thị P
 • Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

 • Phúc thẩm
 • Hôn nhân và gia đình
 • TAND tỉnh Quảng Nam
 • Không
 • 0
 • Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân giữa ông Terry Wallace T với bà Trương Thị P

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 22/11/2019
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập