01
ngày 06/11/2019
 • 33
 • 12
 • khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực thuế
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế

 • Phúc thẩm
 • Hành chính
 • TAND tỉnh Đắk Nông
 • Không
 • 0
 • cà phê Ph khởi kiện Chi cục thuế huyện Đ đề nghị Tòa án tuyên hủy Thông báo số 1399/TB-CCT về việc xác nhận nghĩa vụ thuế của người nộp thuế; thông báo số 15147/TB-CCT ngày 31/5/2017 về trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế của Chi cục thuế huyện Đ

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 06/11/2019
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập