119/2019/HS-PT
ngày 23/09/2019
 • 22
 • 8
 • Nguyễn Thị Th và đồng phạm - phạm tội đánh bạc (điều 321 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Phúc thẩm
 • Hình sự
 • TAND tỉnh Hải Dương
 • Không
 • 0
 • Xử phạt bị cáo Bùi Thị L 04 (bốn) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Th 12 (mười hai) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 (hai bốn) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm 23/9/2019. Xử phạt bị cáo Đào Thị U 10 (mười) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 20 (hai mươi) tháng tính từ ngày tuyên án

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 23/09/2019
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập