505/2017/DS-ST
ngày 28/09/2017
 • 454
 • 198
 • Bà Đoàn Thị Ng, ông Lê Văn L - Bà Trương Thị H
 • Tranh chấp hợp đồng đặt cọc

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
 • Không
 • 0
 • Bà Đoàn Thị Ng, ông Lê Văn L tranh chấp hợp đồng đặt cọc mua bán nhà với bà Trương Thị H

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 28/09/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập