02
ngày 05/11/2019
 • 25
 • 6
 • NYC: Đàm Văn N - NLQ: Đàm Văn V, Đàm Thị M, Đàm Thị T
 • Y/c tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Hưng Yên
 • Không
 • 0
 • Ông Đàm Văn N có yêu cầu tuyên bố cụ Nguyễn Thị S là người mất năng lực hành vi dân sự

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 05/11/2019
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập