192/2017/DS-PT
ngày 26/09/2017
 • 400
 • 75
 • Tranh chấp về hợp đồng trao đổi tài sản giữa ông Nguyễn Văn K với anh Phan Văn T
 • Tranh chấp hợp đồng trao đổi tài sản

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Tây Ninh
 • Không
 • 0
 • Công nhận sự thỏa thuận của ông Nguyễn Văn K và anh Phan Văn T về việc ông K đồng ý nhận con bò cái mà anh T đã giao và anh T bồi thường thêm cho ông K số tiền 8.000.000 (tám triệu) đồng

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 26/09/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập