05/QĐ-TA
ngày 14/11/2019
 • 16
 • 12
 • quyết định giải quyết khiếu nại
 • Đưa vào trường giáo dưỡng

 • Phúc thẩm
 • Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
 • TAND tỉnh Ninh Thuận
 • Không
 • 0
 • giải quyết khiếu nại

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 1
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 14/11/2019
Tải quyết định
Tải bản đính chính
QĐ áp dụng cùng biện pháp hành chính
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập