03/2019/QĐST - DS
ngày 23/10/2019
 • 12
 • 3
 • Lê Thị C khỏi kiện Nguyễn Văn T
 • Tranh chấp quyền sử dụng đất

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Lai Châu
 • Không
 • 0
 • Lê Thị C khởi kiện yêu cầu Nguyễn Văn T trả lại diện tích khoảng 06 m2 làm ngõ đi chung và yêu cầu hủy một phần Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Nguyễn Văn T

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 23/10/2019
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập