08/2019/HC-GĐT
ngày 10/07/2019
 • 231
 • 69
 • Khiếu kiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ nhà ở, công trình, vật kiến trúc kiên cố khác

 • Giám đốc thẩm
 • Hành chính
 • Tòa án nhân dân tối cao
 • Không
 • 0
 • Khiếu kiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 10/07/2019
Tải quyết định
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập