10/2019/HC-ST
ngày 15/07/2019
 • 30
 • 7
 • Khiếu kiện Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

 • Phúc thẩm
 • Hành chính
 • TAND tỉnh An Giang
 • Không
 • 0
 • Bà C kê khai bao trùm luôn đất có nhà của ông L mà không có sự đồng ý của ông L là không đúng quy định của pháp luật về đất đai, đồng thời UBND xã M xác nhận hồ sơ cấp giấy của Bà C không đúng thực tế hiện trạng sử dụng đất là đã vi phạm

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 15/07/2019
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập