14
ngày 14/10/2019
 • 18
 • 6
 • Huỳnh Ngọc A - Ủy ban nhân dân huyện V, tỉnh Bạc Liêu
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

 • Sơ thẩm
 • Hành chính
 • TAND tỉnh Bạc Liêu
 • Không
 • 0
 • Ông Huỳnh Ngọc A yêu cầu Tòa án hủy một phần Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BO 087619 đối với phần đất tại thửa số 527, tờ bản đồ số 03 với diện tích được cấp 1.849 m2 (diện tích đất yêu cầu hủy qua đo đạc thực tế có diện tích là 1.360,3 m2) do Ủy ban nhân dân huyện V, tỉnh Bạc Liêu cấp cho ông Trương Hoàng N ngày 04/5/2013.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 14/10/2019
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập