18/2019/HC-GĐT
ngày 23/08/2019
 • 445
 • 114
 • Khiếu kiện quyết định truy thu thuế giá trị gia tăng
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế

 • Giám đốc thẩm
 • Hành chính
 • Tòa án nhân dân tối cao
 • Không
 • 0
 • Khiếu kiện quyết định truy thu thuế giá trị gia tăng

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 23/08/2019
Tải quyết định
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập