143
ngày 04/10/2019
 • 11
 • 1
 • Nguyễn Văn Đ cùng đồng phạm phạm tội đánh bạc - phạm tội đánh bạc (điều 321 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Phúc thẩm
 • Hình sự
 • TAND tỉnh Thái Nguyên
 • Không
 • 0
 • Nguyễn Văn Đ cùng đồng phạm phạm tội đánh bạc THÀNH VIÊN HỘI Đ2 XÉT XỬ THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Nguyễn Thị Lan Phương – Trần Khánh Hồng Nguyễn Văn Quế Nơi nhận: - VKSND tỉnh TN; - Sở Tư pháp tỉnh TN; - TAND huyện ĐT; - VKSND huyện ĐT; - Công an huyện ĐT; - Chi cục THADS huyện ĐT; - UBND xã YL; - Các bị cáo; - Lưu hồ sơ vụ án; - Lưu. TM. HỘI Đ2 XÉT XỬ PHÚCTHẨM THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Nguyễn Văn Quế THÀNH VIÊN HỘI Đ2 XÉT XỬ THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Nguyễn Thị Lan Phương – Trần Khánh Hồng Nguyễn Văn Quế Nơi nhận: - VKSND tỉnh TN; - Sở Tư pháp tỉnh TN; - TAND huyện ĐT; - VKSND huyện ĐT; - Công an huyện ĐT; - Chi cục THADS huyện ĐT; - UBND xã YL; - Các bị cáo; - Lưu hồ sơ vụ án; - Lưu. TM. HỘI Đ2 XÉT XỬ PHÚCTHẨM THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Nguyễn Văn Quế Nguyễn Văn Đ cùng đồng phạm phạm tội đánh bạc

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 04/10/2019
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập