41/2019/QĐST-HC
ngày 03/10/2019
 • 22
 • 8
 • Kiện hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đai
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

 • Sơ thẩm
 • Hành chính
 • TAND tỉnh Quảng Nam
 • Không
 • 0
 • Ông Nguyễn Hồng C khởi kiện UBND thị xã Đ yêu cầu UBND thị xã giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông C 01 lô đất sau khi nhà ông bị thu hồi do bồi thường, giải tỏa.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 03/10/2019
Tải quyết định
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập