976/2018/QĐST - DS
ngày 24/07/2018
 • 21
 • 11
 • Vũ Diệu H (VU H DIEU) - Vũ Diệu H1
 • Tranh chấp về thừa kế tài sản

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND TP. Hồ Chí Minh
 • Không
 • 0
 • Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thụ lý số 10/2016/TLST- DS ngày 06 tháng 01 năm 2016

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 24/07/2018
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập