29
ngày 18/06/2019
 • 11
 • 5
 • Đỗ Văn T - Mua bán trái phép chất ma túy - phạm tội mua bán trái phép chất ma túy (điều 251 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND TX. Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
 • Không
 • 0
 • -Tuyên bố : Bị cáo Đỗ Văn T phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. - Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự. - Xử phạt : Đỗ Văn T 07 (bẩy) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt 19/12/2018. - Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, buộc bị cáo phải nộp lại số tiền 500.000đ (năm trăm nghìn đồng)là tiền thu lời bất chính từ việc bị cáo bán ma túyđể sung ngân sách nhà nước. - Căn cứ vào khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 18/06/2019
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập