70
ngày 10/09/2019
 • 10
 • 7
 • Bàn Thị P bị truyMua bán, tàng trữ chất ma túy, Nguyễn Văn H bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy - phạm tội mua bán trái phép chất ma túy (điều 251 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
 • Không
 • 0
 • Vợ chồng bàn thị P, Nguyễn Văn H nghiện ma túy, vợ mua ma túy về bán

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 10/09/2019
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập