57/2019/DS-PT
ngày 30/08/2019
 • 39
 • 18
 • Nguyên đơn bà Hoàng Thị S yêu cầu chia di sản thừa kế với bị đơn Hoàng Thị Th
 • Tranh chấp về thừa kế tài sản

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Thanh Hóa
 • Không
 • 0
 • Bà Hoàng Thị S yeu cầu chia di sản thừa kế của cụ Kh và cụ X là đất ở và tài sản gắn liền trên đất với bị đơn Hoàng Thị Th, người có quyenf lợi, nghĩa vụ liên quan

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 30/08/2019
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập