21/2019/KDTM-PT
ngày 12/09/2019
 • 56
 • 12
 • Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên D - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ - Du lịch - Thương mại N
 • Tranh chấp về thuê, cho thuê, thuê mua

 • Phúc thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND TP Đà Nẵng
 • Không
 • 0
 • Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên D khởi kiện chấm dứt hợp đồng thuê khách sạn đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ - Du lịch - Thương mại N; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ - Du lịch - Thương mại N có phản tố đối với số tiền 1.352.602.482 đồng.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 12/09/2019
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập